Organizing Committee

 • Raja Ram Pradhananga (Chair)
 • Lok Kumar Shrestha (Co-chair)
 • Rekha Goswami Shrestha (Co-chair)
 • Mandira Pradhananga Adhikari (Secretary)

Members

 • Achyut Ram Pradhananga
 • Bhadra P. Pokharel
 • Birendra Man Tamrakar
 • Jonathan P. Hill
 • Kiran Bajracharya
 • Kishor Malla
 • Nanda Bikram Adhikari
 • Noora Pradhananga
 • Rajeshwar Man Shrestha
 • Rinita Rajbhandari Joshi
 • Sabita Shrestha
 • Sahira Joshi
 • Shankar Shrestha
 • Susan Joshi
 • Yutaka Wakayama